Zabezpieczenie RODO dla Twojej firmy

Przygotowanie dokumentacji zabezpieczenia danych osobowych – klauzule, zapisy regulaminów.
Optymalizacja zabezpieczeń strony internetowej pod kątem wymogów RODO.
Narzędzia do zarządzania danymi osobowymi zapewniające zgodność z zapisami Rozporządzenia Unii Europejskiej.